2007/Feb/22

หมีหูดแมน (Hmee Hood Man) เป็นตัวแสดงนำจากภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่กึ่งสารคดีส่องสัตว์โลกชื่อเดอะ แบร์ อีท อาเจ็ก (The Bear eat arject) หรือในชื่อไทยว่า อาเจ็กตี๋ ฟัดหมีใหญ่เลยเป็นหนังทุนต่ำที่จัดสร้างโดยมาเฟียวงการหนังอินดี้ กิมยู้ค้าน้ำแข็งหลอดโปรดักชั่นกรุ๊ปน่าเสียดายที่หนังถูกระงับการเข้าฉายในหลายประเทศเพราะต้นฉบับถูกปลวกกิน

เดอะ แบร์ อีท อาเจ็ก เป็นหนังที่กล่าวถึง ชายหนุ่มอาภัพ ผู้ทำงานตลอด 24 ชม. ใบหน้าเหี่ยวเกินอายุ ใส่ชุดสีแดง เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในวันที่ชายหนุ่มหอบหิ้วตะกร้าผลไม้ ออกเดินทางไปเยี่ยมคุณย่ากลางป่าลึก แล้วบังเอิญพบเข้ากับนวัตกรรมลับ ที่ได้ผสม ชายหนุ่มเข้ากับหมีกริสลี่ย์เพศเมีย, หูด, อูฐ, และแมลงสาบ 3 หัวหนอก เข้าด้วยกัน เกิดเป็นซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ หมีหูดแมนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเดิมๆของเขาไปตลอดกาล

สินค้าภายในกล่องประกอบด้วย แอ็กชั่นฟิกเกอร์ลงสีสำเร็จ หมีหูดแมน ผลิตจากไดแคสต์, พลาสติก, ซอฟท์ไวนิล, ขี้เลื่อย, ดินประสิว และส่วนผสมลับประจำตระกูลอีก 14 ชนิด แถมอาวุธเป็น ดาบกุ้งแม่น้ำ และ มัมมี่อินคาอีกหนึ่งตัว ซึ่งการที่จะนำมาเล่นด้วยกันได้อย่างไรนั้น ยังเป็นปริศนา...

ด่วนมัมมี่มีจำนวนจำกัด!!

ขอบคุณ นานา สำหรับโปรเจ็กสนุกๆคับedit @ 2007/02/22 14:32:11
edit @ 2007/02/22 14:33:50
edit @ 2007/02/22 14:41:39
edit @ 2007/02/22 22:11:29

Comment

Comment:

Tweet


#436 by (190.128.149.34|148.251.91.38, 190.128.149.34) At 2014-07-15 03:33,
#435 by (190.128.149.34|148.251.91.38, 190.128.149.34) At 2014-07-15 03:30,
comment5, Acomplia, viagra,
#434 by acomplia (82.102.0.66) At 2010-10-11 01:21,
comment4, accutane acne, zolpidem sales, injecting valium tablets, viagra, alternatives to valtrex, Levaquin, Viagra, clomid,
#433 by levaquin 500 mg (178.162.191.91) At 2010-10-10 13:06,
comment1, book drug, Nexium, accutane attorneys, viagra online, alprazolam, Cialis, valium, cialis online pharmacy, prednisone drug, long-term ambien use, Reductil, cialis.com, Phentermine, retin-a, viagra cost, does rimonabant work?, Clomid,
#432 by prescription medication acomplia (79.141.65.141) At 2010-10-10 02:31,
comment4, Accutane, Alprazolam, acne doxycycline treatment, Valium, generic cialis, Lipitor, Prednisone, ambien free trial, Reductil, meridia, Retin-A, levaquin 500, viagra online,
#431 by rimonabant.com (170.146.35.244) At 2010-10-10 00:06,
comment3, lasix online, nexium.com, lexapro to celexa, Viagra, viagra online order, buy propecia, Valtrex, order acomplia, Ambien, reductil, cialis super active 20 mg, phentermine side effects, Rimonabant, Viagra,
#430 by nexium (202.137.31.1) At 2010-10-09 21:36,
comment3, generic nexium, cymbalta vs lexapro, klonopin high last, buy viagra, doxycycline, prednisone info, Viagra, lipitor vs simvastatin, Ambien, cialis cialis genuinerx.net viagra, meridia, reductil eyes, Viagra, 20mg of rimonabant, clomid,
#429 by prednisone cats (212.18.46.91) At 2010-10-09 04:00,
comment1, antabuse 500 mg, Nexium, klonopin, Cialis, valium, Zolpidem, effects of stopping lipitor, valtrex, acomplia money order, ambien, clomid,
#428 by Ambien (120.28.64.76) At 2010-10-09 01:38,
comment2, phenhermine vs adipex-p, Lasix, antabuse, klonopin, valium laws, zolpidem toxicity, doxycycline hyclate, Cialis, viagra, cheap prednisone, cheap and propecia, valtrex, over dose of ambien, meridia, phentermine at discount prices, Levaquin, rimonabant online no prescription, clomid late ovulation,
#427 by buy cialis (174.120.157.69) At 2010-10-08 23:13,
comment1, Adipex, lasix, Antabuse, generic nexium, 2.5 mg lexapro, buy alprazolam, cialis.com, Valium, buy doxycycline, zolpidem, cialis, Valtrex, reductil prozac, meridia without prescription, cheap phentermine,
#426 by propecia and woman (201.20.18.165) At 2010-10-08 18:12,
comment6, acomplia in usa, viagra,
#425 by viagra (140.142.35.133) At 2010-10-08 04:44,
comment2, Accutane, Cialis, Cialis, acomplia 20 mg, ambien safe, phentermine side effects, levaquin 500 mg,
#424 by Doxycycline (91.121.48.217) At 2010-10-07 23:32,
comment2, Antabuse, Nexium, cialis for sale, Zolpidem, valium, doxycycline online, buy cialis, viagra jokes, Prednisone, acomplia, cialis generic viagra, Phentermine, retin a micro question, Levaquin, clomid,
#423 by Lexapro (122.166.2.207) At 2010-10-07 21:02,
comment1, Acomplia, Viagra,
#422 by Acomplia (217.153.75.200) At 2010-10-07 09:47,
comment6, buy acomplia, cheapest viagra prices,
#421 by order acomplia (130.89.199.136) At 2010-10-07 05:21,
comment4, winston, retin a and scar, acomplia rimonabant, ergomar, replicas rolex watches, acai berry, home fire insurance, cheap rimonabant,
#420 by clomid and twins (173.204.91.82) At 2010-10-05 18:54,
comment4, winston, retin a and scar, acomplia rimonabant, ergomar, replicas rolex watches, acai berry, home fire insurance, cheap rimonabant,
#419 by clomid and twins (203.45.10.67) At 2010-10-05 18:54,
comment3, winston cigarettes, camel cigarettes, köp levitra, köp prozac, köpa viagra,, get viagra in canada, cialis prezzo, cheap cafergot, köpa viagra,, replica rolex watches, acomplia buy, milf dating sites, free online dating sites, acai berry rainforest, minoxidil propecia, loose weight, rimonabant, auto insurance broker, children and herbal remedies,
#418 by rothmans cigarettes (211.219.125.98) At 2010-10-05 18:40,
comment6, viagra online, life insurance, acomplia, prednisone dosage, nude sex dating, online newport cigarettes, free online dating,
#417 by prednisolone (99.192.183.88) At 2010-10-05 18:15,
comment6, viagra online, life insurance, acomplia, prednisone dosage, nude sex dating, online newport cigarettes, free online dating,
#416 by prednisolone (193.251.160.120) At 2010-10-05 18:14,
4M2S4f <a href="http://upsjxfcgwovh.com/">upsjxfcgwovh</a>, [url=http://vjxtexizdsbh.com/]vjxtexizdsbh[/url], [link=http://yogirdzqkcll.com/]yogirdzqkcll[/link], http://qoytgezonnek.com/
#415 by igxtiphhqzj (211.175.201.20) At 2010-10-04 11:38,
HVoZEf <a href="http://nijkonnutrri.com/">nijkonnutrri</a>, [url=http://nodaoueajlek.com/]nodaoueajlek[/url], [link=http://yyznjavxprvl.com/]yyznjavxprvl[/link], http://ynauafbigcbl.com/
#414 by ZwGTEXbbWYKCqrARll (213.5.67.41) At 2010-08-12 05:48,
VOoiqW <a href="http://ufamxdaiskuz.com/">ufamxdaiskuz</a>, [url=http://vmtwczcpsjwt.com/]vmtwczcpsjwt[/url], [link=http://wttfwgqsegos.com/]wttfwgqsegos[/link], http://niuxycfxwisc.com/
#413 by sEgnHbGHcIxv (213.5.67.41) At 2010-08-11 20:17,
comment2, çíàêîìñòâà ñ ñåêñóàëüíûìè äåâóøêàìè, ñàéò çíàêîìñòâî îáíèíñê, ïàðíåé è çíàêîìñòâà èç óôû,
#412 by Pffukugm (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:31,
comment5, ñàíêò ïåòåðáóðã âàñèëüåâñêèé îñòðîâ èíòèì, çíàêîìñòâà ñî ñòàðûìè æåíùèíàìè, æåíñêîå äîìèíèðîâàíèå+çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ ñïîðòèâíûìè äåâóøêàìè,
#411 by Lrdaddyz (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:09,
comment6, çíàêîìñòâà â ò þìåíè, çíàêîìñòâî â äðóãîé ñòðàíå, çíàêîìñòâà íà ñàõàëèíå â õîëìñêå, çíàêîìñòâî ñ ÿïîíñêîé äåâóøêîé,
#410 by Ehgtiyyb (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:58,
comment2, çíàêîìñòâà ñ áóãóñëàí ñêîâà àðåíà, ìóñóëüìàíå çíàêîìñòâî ÷åëíû, ñëóæáà çíàêîìñòâ çíàêîìñòâà ñàìàðà,
#409 by Ctlmqpbp (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:35,
comment6, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â òàãàíðîãå, çíàêîìñòâà â îðåõîâî, ìóñóëìàíè çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå,
#408 by Iyuogiab (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:01,
comment1, ñâèíã çíàêîìñòâà íà äàëüíåì âîñòîêå, çíàêîìñòâà â áëàãîäàðíîì, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì îò,
#407 by Mphhgezl (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:49,
comment1, ñàðàòîâ çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé èíâàëèäîì, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðÿ÷èå çíàêîìñòâà, rambler5 çíàêîìñòâà,
#406 by Wjxvsxos (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:38,
comment6, çíàêîìñòâà òàäæèêèñòàí õóäæåíò, çíàêîìñòâà ðàìáëåð êàðåëèÿ, çíàêîìñòâà åâïàòîðèè,
#405 by Bwnhlwma (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:27,
comment2, çíàêîìñòâà âà ãåðìàíèè, ñåêñ çíàêîìñòâà â õàêàñèè, çíàêîìñòâà mail.ru â ìèíñêå,
#404 by Uypguawa (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:15,
comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñàíêò-ïåòåðáóðãå, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñî ñòðèòðåéñåðàìè, çíàêîìñòâî ñåêñà ñåìüè, ìîñêâà ñåêñ èíòèì,
#403 by Rgdxjhzd (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:04,
comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà â íîâîìîñêîâñêå, çíàêîìñòâà îîíëàéí, óôà çíàêîìñòâà íþ,
#402 by Zzmrwgtv (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:53,
comment2, èíòèì çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè êóðñê, çíàêîìñòâà óëàí óäý ñîñíîâûé áîð, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé â äîíåöêå, òðàíñ ñåêñóëêè ñåêñ çíàêîìñòâà ñïá,
#401 by Lfnfwgmn (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:41,
comment6, çíàêîìñòâî ãîðîä çàðèíñê, çíàêîìñòâà ñòàâðîïîëüñêèé êðàé ìèí, õàðöûçñê çíàêîìñòâà, êëóáû äëÿ èíòèìíûõ âñòðå÷,
#400 by Eosdsiqd (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:30,
comment1, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé â áàðíàóëå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïñêîâ, ëóãàíñê çíàêîìñòâà ñ èíâàëèäàìè,
#399 by Blezpjgc (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:18,
comment6, ðîñòîâ çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà â äæàíêîå, óðàëüñê ñåêñ çíàêîìñòâà,
#398 by Laxkenta (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:06,
comment4, çíàêîìñòâî â ãîðîäå àëüìåòüåâñê, íàáåðåæíûå ÷åëíû èíòèì òîâàðû, ñåêñ çíàêîìñòâî êàëóãà, çíàêîìñòâà 29,
#397 by Wpurzytg (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:55,
comment5, êàçàõ óðàëüñê çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà íà ïîðòàëå íññ, çíàêîìñòâî äë ÿñåêñà ñ ãååì,
#396 by Cnjqwuyc (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:44,
comment5, çíàêîìñòâà ãîñïîæà ðàáûíþ, èíòèì çíàêîìñòâà â ï ëàçàðåâñêîå, ñàéò èíòèì óñëóã ñàðàòîâà,
#395 by Vllehpxs (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:32,
comment5, åðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà ïèòåð, çíàêîìñòâà ñïàðíÿìè, èíòèì óñëóãè ãîñïîæè â ìîñêâå,
#394 by Pfqrklvm (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:21,
comment4, çíàêîìñòâà ã âîðîíåæ, çíàêîìñòâà óçáåêîì, ñåêñ çíàêîìñòâà â ÷åðêåññêå,
#393 by Pkioxhrh (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:11,
comment5, çíàêîìñòâà ñ áóãóñëàíñêîâà ðàåíà, êàëèíèíãðàä îáë çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, êîíòàêò çíàêîìñòâà êðîíøòàä,
#392 by Jshcnaqd (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:58,
comment1, çíàêîìñòâà è ïåðåïèñêà â àáàêàíå, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà øàõòû, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â íèæíåì åîâãîðîäå,
#391 by Icxmynvi (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:47,
comment4, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñèì, êàðàãàíäà ñåêñ çíàêîìñòâà íîâîñòü, çíàêîìñòâà ñîöèîíèêà òâîé èäåàë,
#390 by Twhctmbz (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:36,
comment1, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìíûõ îòíîøåíèé, ñåêñ çíàêîìñòâà â åññåíòóêàõ, çíàêîìñòâî íîâîñè,
#389 by Ukdhuniv (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:24,
comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà ëèïåöê äîñêà, çíàêîìñòâà c ïàðíÿìè, çíàêîìñòâà â ìåõèêî,
#388 by Hoxkrbnw (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:13,
comment6, çíàêîìñòâà èêñè ôñá, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ êðàñíîäàð, ñåêñ çíàêîìñòâà â íîâîóðàëüñêå, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â éîøêàð îëà,
#387 by Zsiilupn (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:50,

ShoutMix chat widget
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...